czwartek, 15 października 2015

Międzynarodowy konkurs informatyczny Bóbr

Jak w zeszłym roku nasza szkoła przystępuje do konkursu informatycznego pod nazwą Bóbr. Chętni uczniowie klas IV-VI muszą zgłosić się do nauczyciela zajęć komputerowych do środy 12.11.2015 do godziny 10:00 (można zgłosić się przy pomocy formularza poniżej - trzeba posiadać szkolne konto google w domenie sp15.gorzow.pl, inne zgłoszenia będą odrzucone). Liczba miejsc ograniczona - 25. Pierwszeństwo mają uczniowie uczęszczający na kółko komputerowe - obecna lista zapisanych uczestników z utworzonymi kontami na platformie kursu (szczegóły logowania dostępne u nauczyciela).

W dniu 23.10.2015 w godzinach od 12:00 do 12:25 odbędą się testy z udziałem uczniów zarejestrowanych w konkursie w gabinecie 34.

Konkurs właściwy odbędzie się w dniu 12.11.2015 w godzinach od 12:00 do 13:00.
Wszystkie informacje o konkursie znajdują się na stronie www.bobr.edu.pl


Jeśli poniżej nie widać formularza można skorzystać z <tego linku>.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Konferencja - maj 2017

Prezentacja